Bokwert Kulturele hoofdplaats 2018 mei Jan Arendz en Marijke Geertsma(UITVERKOCHT!!)

zondag 14/01/2018
15:00 - 16:30

UITVERKOCHT!!

zondag 14  januari 2018

“Bokwert Kulturele hoofdplaats 2018”

voor kaarten bel 0566-601550.

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’
is in theatervoorstelling over een gemiddeld Fries dorp, dat plotseling de mogelijkheid krijgt om in 2018 de Culturele Hoofdplaats te worden. Men zou verwachten, dat iedereen in grote saamhorigheid zich er voor gaat inzetten, maar in de praktijk blijkt, dat er onderling grote meningsverschillen zijn, zoals dat ook bij
Leeuwarden CH2018 aan de hand is.

Moet er in Bokwerd ook een fontein komen? Is de grutto de enige vogel die bedreigd wordt? Is het dorpsfeest cultureel erfgoed?
Het gaat daarbij ook over onderlinge verhoudingen, persoonlijke verhalen, conflicten en over hedendaagse strubbelingen.

De column met de naam Bokwerd is in de jaren ’70 bedacht door schrijver / journalist Rink van der Velde (1932-2001) en werd gepubliceerd in de Leeuwarder Courant.
Hierin beschreef hij de dorpsbelangvergaderingen over een niet bestaand dorp, dat het altijd op moest nemen tegen de ‘Hoofdplaats.’ Het Nederlands dat de Bokwerders daarbij gebruiken staat stijf van de frisismes en komt daardoor bij de mensen hilarisch over.

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is tevens de kroniek van een Fries dorp, over hoe het was en hoe het is en waar het gemeenschapsgevoel onder druk staat door alle  moderne invloeden.

Het is een humoristische voorstelling met tragikomische elementen, geschreven door Bonne Stienstra, gespeeld door Jan Arendz en Marijke Geertsma, die elk drie rollen spelen en gastspeelster Anneke Hondema, in de regie van Bruun Kuijt.

Andere evenementen